May 24, 2024
Digitalt
Europe/Stockholm timezone

Föreningen Sambruk bjuder in medlemmarna till årsmöte i föreningen. Som vanligt har vi ett seminarium på årsmötet inom aktuella frågor, denna gång har vi ett AI tema med en rad framstående talare som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter! 

Alla medlemmar är varmt välkomna, det går självklart utmärkt att vara med bara på seminariet.

Starts
Ends
Europe/Stockholm
Digitalt
Teams/MS-- - Teams
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGU0NjVkNmYtMjMyOC00Y2MzLTllMTItYmZkN2Q5N2M4ZjNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222f66f98c-74b5-4801-b7b9-a248470aa824%22%2c%22Oid%22%3a%2211e0f102-df37-45b2-9791-32c1c99ef829%22%7d