Seminarium och förvaltningsråd för Bibblix

Europe/Stockholm
Teams/MS-- - Teams (Digitalt)

Teams/MS-- - Teams

Digitalt

100
Mats Löfberg (Sambruk)
Description

Sambruk bjuder in till seminarium och förvaltningsråd för Bibblix

  • 9:00 AM 9:10 AM
   Välkomna!

   Mats Löfberg, förvaltningsledare Bibblix, föreningen Sambruk

  • 9:10 AM 9:50 AM
   Stärkt samverkan och nationella bibliotekstjänster

   Lovisa Furendal Berndt och Carina Heurlin från enheten för bibliotekssamverkan, Kungliga biblioteket, som kommer berätta mer om deras regeringsuppdrag om stärkt samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet.

  • 9:50 AM 10:00 AM
   Kort paus
  • 10:00 AM 10:45 AM
   Bibliotekstjänster och digitaliseringens möjligheter

   Daniel Forsman, stadsbibliotekarie och enhetschef för digitala biblioteket och medier, Stockholms stadsbibliotek, berätta om hur biblioteken kan hantera digitaliseringens möjligheter och betydelsen av att förstå användarnas drivkrafter, behov och beteenden för att kunna designa bibliotekstjänster som möter eller överträffar deras förväntningar.

  • 10:45 AM 10:55 AM
   Kort paus
  • 10:55 AM 12:00 PM
   Förvaltningsråd Bibblix

   Genom förvaltningsrådet är anslutna kommuner med och påverkar styrgruppens beslut. I styrgruppen för Bibblix finns representanter från förvaltningsorganisationen som består av föreningen Sambruk, Stockholms stadsbibliotek och Malmö stadsbibliotek. Förvaltningsledaren för Bibblix kommer bland annat presentera tjänstens nuläge, pågående förvaltningsärenden, ekonomi och planering.