Nätverksmöte samarbetsverktyg

Europe/Stockholm
meet.sambruk.se (Digitalt)

meet.sambruk.se

Digitalt

Göran Westerlund (Alingsås kommun), Ulf Timerdahl (Sambruk)
Description

Fokus kommer vara konkreta tips och erfarenheter av att anskaffa och använda lagliga och lämpliga samarbetsverktyg. Men även de rättsliga frågeställningarna kommer beröras. Syftet är att sprida kunskap, insikter och erfarenheter.

Samverkan innefattar alla delar av den kommunala verksamheten och alla kompetenser är välkomna - IT, informationssäkerhet, juridik, verksamhetsutveckling, kultur, etc.

I samverkan kommer även eSam delta och delge erfarenheter. Vi vet att myndighetssamverkan i eSam det senaste året lagt ned ett omfattande arbete på granska lösningar och föra dialog med marknaden. Något som vi tror att kommuner har goda möjligheter att dra nytta av. 

Registration
Deltagare nätverksmöte samverkanslösningar
  • 8:30 AM 8:40 AM
   Agenda 10m

   Inledning

   Speakers: Göran Westerlund (Alingsås kommun), Ulf Timerdahl (Sambruk)
  • 8:40 AM 9:20 AM
   Björn Lundell, HIS: Anskaffning och användning av programvara som tjänst (SaaS) 40m

   Anskaffning och användning av programvara som tjänst (SaaS-lösningar) inom myndigheter och kommuner: Resultat och erfarenheter från en studie av en stor offentlig organisations anskaffning av M365-lösningen.

  • 9:20 AM 9:55 AM
   Peter Nordström, Skatteverket: På gång inom dSam 35m

   Efter sommaren fick Skatteverket svar på sin RFI. Leverantörerna valde att svara med lösningar inom Gruppchat, Videomöte, Digital Whiteboard och Dokumenthantering. Totalt 11 svar inkom.

   Peter berättar om vad som är på gång inom dSam.

  • 9:55 AM 10:05 AM
   Paus 10m
  • 10:05 AM 10:40 AM
   Jonas Larsson, Boverket: Hur har det gått? 35m

   Jonas Larsson från Boverket berättar hur det har gått sedan sist med utrullningen av bla NectCloud, Jitsi mm.

  • 10:40 AM 11:00 AM
   Avrundning 20m