Nätverk samarbetsverktyg

Europe/Stockholm
Sambruk Meet (Digitalt)

Sambruk Meet

Digitalt

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MDQzZmEyMDAtOWUyMC00M2M1LWIyYWMtZjNmMmJkNWE0NDgz@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%222f66f98c-74b5-4801-b7b9-a248470aa824%22,%22Oid%22:%2211e0f102-df37-45b2-9791-32c1c99ef829%22%7D
Description

OBS! Det pågående mötet har bytt videolösning till Teams (tidigare utsänd länk).

Sedan vårt förra möte har hänt en del inom området, juridiskt och tekniskt. 

Många har haft ögonen på Danmark och Google Workplace/Chromebook-frågan. I det material som lämnats in till Datastilsynet konstaterar kommunerna att det finns utlämnande av personuppgifter som Google använder för sina egna ändamål. Datatilsynet har bedömt lagligheten i dessa utlämnanden och fattat beslut i denna del av ärendet. Beslutet som omfattar 53 kommuner. Datatilsynet skriver "I fallet som rör användningen av Google Workspace i grundskolan bedömer Datatilsynet att det inte finns någon rättslig grund för att lämna ut personuppgifter till Google för alla de ändamål som hittills har redovisats". Därför har Datatilsynet utfärdat ett föreläggande till kommunerna att se till att behandlingen följer reglerna och anger olika sätt på vilka det kan göras. Vilket ska göras senast den 1:a augusti 2024.  Ytterst gäller frågan hur personuppgifter om skolbarn kan behandlas i framtiden. - Vi extra glada att ha med oss Allan Frank från Datatilsynet som tar oss igenom frågan.

Från Havs- och vattenmyndigheten kommer Åsa Jagre och berättar om deras nya samarbetslösning. Åsa får också sällskap av Josef Andersson på DIGG. Från Alingsås kommun kommer Christian Alfredsson att berätta om kommunens nya Kanban-lösning. Spännande exempel på nya samarbetslösningar som bygger på Europeiska tjänste- och programvaruleverantörer

För mer info om nätverket se här: Nätverket på Sambruks hemsida

Registration
Anmälan till nätverksmöte Samarbetsverktyg
  • 8:30 AM 11:00 AM
   Mötesagenda 2h 30m

   Ulf och Göran hälsar välkomna till mötet

   • Havs- och vattenmyndighetens nya digitala samverkansmiljö 35m

    Åsa Jagre, HaV och Josef Andersson, DIGG berättar om projektet och samverkan i arbetsgruppen ASOM (HaV, Försäkringskassan och DIGG) https://github.com/diggsweden/asom-docs/blob/main/README.md

   • Wekan eller Tavlan - kabanlösningen som ersatte Trello 25m

    Christian Alfredsson, Alingsås kommun berättar hur det gick till att byta ut Trello mot Wekan/Tavlan. Och varför Alingsås lät Foundation for public code granska koden.

   • Chromebook i danska skolor - vad händer nu? 35m

    Allan Frank, IT-säkerhetsspecialist och Jurist på Datatilsynet berättar om myndighetens beslut kring Chromebook i skolan.