Uppstart AI nätverk

Europe/Stockholm
Teams/MS-- - Teams (Digitalt)

Teams/MS-- - Teams

Digitalt

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2M4OWUwNGMtNzdhNC00OTk5LWJiM2ItMDA5ZTcyY2UzZDVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fa1fe8f8-62c5-428a-8034-038bc8a6cf66%22%2c%22Oid%22%3a%2215aa72c7-af5c-4373-8e9d-69bfff1e10c3%22%7d
100
Emil Joelsson, Göran Westerlund (Alingsås kommun), Ulf Timerdahl (Sambruk)
Description

Välkommen att anmäla dig till Sambruks AI nätverk som startar den 12 december 2023.

Sambruks AI nätverk är ett initiativ för att främja lärande och samverkan kring AI hos Sambruks medlemmar. Nätverket syftar till att stödja medlemmar som vill utveckla ett praktiskt och ansvarsfullt AI-mindset, integrera AI i sina styrmodeller och processer, och hitta vägar fram för att skapa nytta och innovation med hjälp av AI. Nätverket erbjuder en arena för att möta andra medlem och medarbetare som vill dela sina erfarenheter, utmaningar och lösningar kring AI.

Nätverket är öppet för alla Sambruks medlemmar som är intresserade av att lära sig mer om AI, oavsett om de har förkunskaper eller inte, eller om de driver ett aktivt AI case eller inte. Nätverket är också öppet för olika roller, såsom innovation, information, säkerhet och juridik. Nätverket anpassas efter de behov och intressen som medlemmarna har, och vi kommer att sammanföra de grupper som vill fördjupa sig i olika aspekter av AI.

Nätverket kommer att träffas regelbundet både via digitala och hybridmöten där vi kommer att diskutera olika teman kring AI, ta del av goda exempel från andra medlemmar, och utforska olika verktyg och metoder för att arbeta med AI. Vid det första mötet den 12 december kommer vi att fånga in vad ni som medlemmar vill få ut av nätverket, och hur vi kan utforma det på bästa sätt.

Om du vill vara med i Sambruks AI nätverk, anmäl dig via länken nedan senast den 12 december 2023 kl 8.00. Vi ser fram emot att träffa dig och lära oss mer om AI tillsammans!

  • 8:30 AM 8:35 AM
   Inledning 5m

   Introduktion och Mentifrågor.

   Undersökning - vad vill medlemmarna?

  • 8:35 AM 8:50 AM
   Varför ytterligare ett nätverk om AI? 15m

   Emil Joelsson inleder med tankarna kring vad kan vi åstadkomma tillsammans inför att vi tar oss an AI området?

  • 8:50 AM 9:30 AM
   AI Sweden informerar om satsningar inom AI 40m

   Rebecka Lönnroth berättar om AI Swedens initiativ och erfarenheter från kommunala initiativ tillsammans med AI Sweden och Vinnova. Rebecka berättar även om nyheterna från AI Sweden och AI kompassen - en digital guide som kopplar samman en rad olika verktyg, lärandematerial, metoder och mallar för att hjälpa dig och din organisation att navigera på AI-resan mot att nyttja de möjligheter som AI erbjuder.

  • 9:30 AM 10:00 AM
   Värmdö kommun AI i Socialtjänsten 30m

   Kenneth Zetterberg om Värmdös satsning på AI i Socialtjänsten.

  • 10:00 AM 10:05 AM
   Paus 5m
  • 10:05 AM 10:30 AM
   Använda AI i trafiksäkerhetsarbetet 25m

   Carlos Trischler, Jönköpings kommun

  • 10:30 AM 10:55 AM
   Så tar myndigheterna sig an AI-utvecklingen - eSam 25m

   Mikael Österlund berättar om hur eSam arbetar med att skapa förutsättningar för AI samt de mer renodlade AI-aktiviteterna i myndigheterna.

  • 10:55 AM 11:00 AM
   Avrundning, nästa träff 5m